Giắc điện Spindle

Còn hàng

90.000₫

Giắc điện spindle dùng để nối động cơ spindle với nguồn điện (zắc cắm điện spindle): 90,000/cái. ...

Giắc điện spindle dùng để nối động cơ spindle với nguồn điện (zắc cắm điện spindle): 90,000/cái.

 

Các loại giắc cắm Spindle

 

Giắc cắm động cơ Spindle

 

Giắc cắm điện Spindle

 

Vị trí lắp đặt giắc cắm điện spindle

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan