Lưu ý khi sử dụng phần mềm 3D_ JDP5.21 cho máy CNC.

Lưu ý khi sử dụng phần mềm 3D_ JDP5.21 cho máy CNC.

Nguyễn Minh Phương 20/06/2017

Phần mền JDPaint là phần mềm chuyên dụng cho thiết kế điêu khắc 3D phù điêu cho máy CNC (điêu khắc gỗ, đá, đồng...). Phần mền được phát trển bởi công ty Jingdiao trải qua nhiều phiên bản nâng cấp khác nhau nhưng hiện tại JDPaint 5.21...