Vitme BI TBI

Còn hàng

640.000₫

Vitme BI (Ball screw) TBI là bộ phận truyền động trong các máy móc tự động hóa như máy CNC... Trục Vitme có nhiều bước ren khác nhau, nhưng sử dụng trong máy khắc CNC chủ yếu...

Vitme BI (Ball screw) TBI là bộ phận truyền động trong các máy móc tự động hóa như máy CNC...

Trục Vitme có nhiều bước ren khác nhau, nhưng sử dụng trong máy khắc CNC chủ yếu là vitme bước 10 và vitme bước 5. Tương ứng với mỗi loại bước ren khác nhau phải sử dụng loại đai ốc có cùng bước ren.

 

 

Bảng giá Vitme BI TBI bước ren 5mm:

Vitme SFU 1605: 640.000đ/m

Vitme SFU 2005: 740.000đ/m

Vitme SFU 2505: 780.000đ/m

Vitme SFU 3205: 1.300.000đ/m

 

Bảng giá Vitme BI TBI bước ren 10mm:

Vitme TBI SFU 1610: 690.000đ/m

Vitme TBI SFU 2010: 830.000đ/m

Vitme TBI SFU 2510: 850.000đ/m

Vitme TBI SFU 3210: 1.200.000đ/m

Vitme TBI SFU 4010: 1.700.000đ/m

Vitme TBI SFU 5010: 2.200.000đ/m

 

 

 

Thông số kỹ thuật Vitme BI TBI:

 

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan